Kolom

Catata Harian Dahlan Iskan Oleh : Dahlan Iskan Alberta Claudia Undarsa (kiri), Tara de Thouars, […]

Oleh Dahlan Iskan Sebenarnya lebih aman nulis durian daripada BBM. Durian tidak sensitif –meskipun saya harus […]

Kolom

Oleh: Dahlan Iskan Melawanlah seperti Trump –setidaknya seperti BoJo. Bertahanlah seperti Putin. Sensilah seperti Xi […]

Kolom

Oleh: Dahlan Iskan Revolusi wanita sedang dilakukan Pangeran MbS. Sekarang ini. Semula saya melihatnya sepotong-sepotong. […]